Bilimsel Program

Untitled Document
11-12 MAYIS 2017, PERŞEMBE-CUMA
TAZE KADAVRA KURSU
Eğitmenler: Dr. Akın Yücel, Dr. Cemal Şenyuva, Dr. Selahattin Özmen, Dr. Erol Benlier, Dr. Yiğit Tiftikçioğlu,
Dr. İbrahim Vargel, Dr. Koray Coşkunfırat, Dr. Şükrü Yazar, Dr. Cenk Demirdöver, Dr. Mehmet Bayramiçli,
Dr. Erhan Eryılmaz, Dr. İsmail Kuran, Ali Teoman Tellioğlu, Dr. Eser Yüksel, Dr. Ali Yılmaz
12:30 - 13:00 Kayıt
13:00 - 13:15 Açılış
  Kurs Başkanı Dr. Erol Benlier
  Bilimsel Kurul Başkanı Dr. Selahattin Özmen
  TPRECD Başkanı Dr. Akın Yücel
13:15 - 13:30

Kurs Hakkında Genel Bilgiler

Dr. Erol Benlier
Dr. Ali Yılmaz
11 MAYIS 2017, PERŞEMBE
KADAVRA DİSEKSİYON KURSU - RİNOPLASTİ
13:30 - 13:45 Cerrahi Burun Anatomisi Dr. Ali Yılmaz
13:45 - 14:00 Rinoplastide Diseksiyon Dr. Yiğit Tiftikçioğlu
  Transkolumellar İnsizyon ve Kolumellar Flebin Kaldırılması Dr. Selahattin Özmen
  Alt Lateral Kıkırdakların Diseksiyonu Dr. Selahattin Özmen
  Burun Yumuşak Doku Ligament Diseksiyonu Dr. Mehmet Bayramiçli
  Üst Lateral Kıkırdakların Septumdan Ayrılması Dr. Ali Teoman Tellioğlu
  Dorsal Hump Diseksiyonu - Perikondrioperiost Flebi Dr. Yiğit Tiftikçioğlu
  Septumda Submukoperikondrial Diseksiyon Tüm Eğitmenler
  Anterior Nazal Spine Diseksiyonu
  Kıkırdak Septumda L Destek Korunarak Septal Greft Alınması
  Kemik Septuma Müdahale
  Kemik Hump Eksizyonu
  Orta Hat Osteotomiler
        1. Medial Osteotomi
        2. Medial Oblik Osteotomi
  Lateral Osteotomiler
        1. İnternal
        2. Eksternal
  Spreader Graft ve Uygun Olgularda Spreader Flap Uygulaması
  Alar Kıkırdaktan Eksizyon veya Scroll Ligament Korunması
  Dom Divizyonu
  Burun Ucu Sütürleri
        1. Transdomal
        2. İnterdomal
  Tongue-In-Groove Tekniği
  Kolumellar Strut Grefti Yerleştirilmesi
  Ekstansiyon Grefti Yerleştirme
  Lateral Krural Strut Greft Yerleştirilmesi
  Burun Ucu Greft Uygulanmaları ?
  Alar Rezeksiyon
  İnsizyonların Kapatılması
   
12 MAYIS 2017, CUMA
KADAVRA DİSEKSİYON KURSU - YÜZ ESTETİĞİ
08:30 - 12:00 Kadavra Diseksiyonu 1. Bölüm
08:30 - 08:45 Yüzün Cerrahi Anatomisi Dr. Ali Yılmaz
08:45 - 08:55 Alın ve Temporal Bölge Diseksiyonu Dr. Akın Yücel
08:55 - 09:05 Üst ve Alt Gözkapaklarının Diseksiyonu Dr. Cemal Şenyuva
  Alın Germe - Kaş Asma Dr. Akın Yücel
(Master Kadavra Diseksiyonu)
Tüm Kurs Eğitmenleri
  Koronal Kesi
  Temporal Bölge Diseksiyonu
  Kaş Asma – Fogli Tekniği
  Corrugator, Supraorbital and Supratrochlear Sinirlere Ulaşım
  Üst Blefaroplasti
  Yağ Pakelerine Ulaşım
  Lakrimaz Bez Diseksiyonu
  Levator Kas Anatomisi, Levator Plikasyonu
  Transpalpebral Corrugator Eksizyonu
  Transpalpebral Browlifting
  Üst Kapakta Yağ Enjeksiyonu Planları
  Alt Blefaroplasti
  Transkonjunctival Yaklaşım Plamları
  Subsilier Yaklaşım
  Alt Kapak Yağ Pakeleri
  Septum Orbitale Onarımı
  Alt Kapakta Yağ Transpozisyonu
  Kantal Ligamanlar, Split Kantoplasti
  Orta Yüz Germe Dr. Erhan Eryılmaz
Dr. Selahattin Özmen
(Master Kadavra Diseksiyonu)
Tüm Kurs Eğitmenleri
  Transpalpebral Orta Yüz Diseksiyonu
  Supraperiosteal ve Subperiosteal Planlar
  Bischat Yağı Transpozisyonu
  Periosteal Serbestleştirme
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 13:10 SMAS Diseksiyonu Dr. Mehmet Bayramiçli
13:10 - 13:20 Boyun Diseksiyonu Dr. Erhan Eryılmaz
  Yüz Germe Dr. Cemal Şenyuva
Dr. Mehmet Bayramiçli
Dr. Eser Yüksel
(Master Kadavra Diseksiyonu)
Tüm Kurs Eğitmenleri
  MACS Lift
  Deri Diseksiyonu
  SMAS Plikasyonu Teknikleri
  Mendelson Tekniğinde Diseksiyon Planı
  High SMAS Yüz Germe de Diseksiyon
  Boyun Germe Ve Boyun Estetiği Dr. Mehmet Bayramiçli
Dr. Erhan Eryılmaz
Dr. Eser Yüksel
(Master Kadavra Diseksiyonu)
Tüm Kurs Eğitmenleri
  Submental Yaklaşım
  Platysma Önü ve Arkası Yağ Dokusu
  Korse Platismoplasty
  Boyun Diseksiyonunda Lateral Platysma Plikasyonu
  Ceravolo Tekniği ile Boyun Germe
  Submandibüler Tükrük Bezi
   
13 MAYIS 2017, CUMARTESİ
RİNOPLASTİ KURSU
11:00 - 12:00 Kayıt
12:00 - 12:10 Açılış
  Kurs Başkanı Dr. Erol Benlier
  Bilimsel Kurul Başkanı Dr. Selahattin Özmen
  TPRECD Başkanı Dr. Akın Yücel
Oturum 1: Anatomi - Hasta Seçimi ve Planlama
Oturum Başkanları: Dr. Erol Benlier, Dr. Hüsamettin Top
12:10 - 12:20 Fonksiyonel Burun Anatomisi ve Burun Fizyolojisi Dr. Muhsin Koten
12:20 - 12:30 Burun Bize ne Anlatır? Antropolojik Bir Bakış Dr. Akın Yücel
12:30 - 12:40 Hasta Seçimi ve Planlama Dr. Mehmet Bayramiçli
12:40 - 12:50 Bilgisayarlı Analiz Teknikleri ve Demonstrasyon Dr. Tonguç İşken
12:50 - 13:00 Lokal Anesteziye Bağlı Trigeminokardiyak Refleks Dr. Derya Özçelik
13:00 - 13:10 Kapalı Rinoplasti Dr. Erdem Tezel
13:10 - 13:20 Yumuşak Doku Diseksiyonu Dr. Ali Teoman Tellioğlu
13:20 - 13:30 Rinoplastide Neler Değişti? Planlamada 3 Boyutlu Simülasyon, Diseksiyon Planları, Kemik Şekillendirmede Piezo Kullanılması Dr. İsmail Kuran
13:30 - 14:30 Öğle Yemeği
Oturum 2: Burun, Sırt ve Radiks
Oturum Başkanları: Dr. Ali Gürlek, Dr. Nebil Yeşiloğlu
14:30 - 14:40 Nazofrontal Açının Değiştirilmesi Dr. Başar Kaya
14:40 - 14:50 Dorsal Redüksiyonda Farklı Tekniklerin Karşılaştırılması Dr. Cenk Denirdöver
14:50 - 15:00 Burun Dorsumundaki Düzensizliklerin Örtülmesinde Kemik Macunu Dr. Akın Yücel
15:00 - 15:10 Nazal Osteotomiler ve Dorsal Geometriye Etkileri  Dr. Ersoy Konaş
15:10 - 15:20 Lateral Osteotomisiz Rinoplasti: Algoritma Dr. Selahattin Özmen
15:20 - 15:30 Rinoplasti ile Kombine Yüz Girişimleri Dr. Ali Gürlek
15:30 - 15:50 Kahve Arası
Oturum 3: Burun Ucu
Oturum Başkanları: Dr. Yakup Karabağlı, Dr. Süleyman Taş
15:50 - 16:00 Cerrahi Planlaması Dr. Erhan Eryılmaz
16:00 - 16:10 Burun Ucu Konum Kontrolü Dr. Yiğit Tiftikçioğlu
16:10 - 16:20 Burun Ucu Dikiş Modifikasyonları Dr. Hakan Gence
16:20 - 16:30 “Lateral Crural Steal” Tekniğinin Rotasyon ve Projeksiyona Etkisi: Geometrik Analiz Dr. Ali Rıza Öreroğlu
16:30 - 16:40 Definitif Tip Plasti için Algoritma Dr. Erhan Eryılmaz
16:40 - 16:50 Burun Ucu Cerrahisinde Eksternal Valfin Desteklemesi Dr. Selahattin Özmen
16:50 - 17:00 Rinoplastide Doğrudan Ölçme ile Ameliyat Sonu ve 1. yıl Sonuçlarının Kıyaslanması Dr. İsmail Kuran
Oturum 4: Nazal Taban, Valf ve Septal Cerrahi
Oturum Başkanları: Dr. İbrahim Vargel, Dr. İlker Manavbaşı
17:00 - 17:10 Eğri Burun Dr. Süleyman Taş
17:10 - 17:20 Alar Geometri, Taban ve Deformitelerine Yaklaşım Dr. Cenk Demirdöver
17:20 - 17:30 Nazal Valf Cerrahisi Dr. Ali Teoman Tellioğlu
17:30 - 17:40 Rinoplastide Üst Lateral Kıkırdakların Korunmasının Önemi Dr. Hüseyin Güner
17:40 - 17:50 Rinoplastide Endoskopik İşlemler Dr. Yiğit Tiftikçioğlu
17:50 - 18:00 Rinoplastide Açık Osteotomi: Minimal Ödem, Minimal Ekimoz Dr. Cemal Şenyuva
18:00 - 18:10 Burun ve Komşuları Dr. Eser Yüksel
18:10 - 18:20 Rinoplastide Orta Yüz ve Burun İlişkisinin Değerlendirilmesi Dr. Oğuz Çetinkale
18:20 - 18:40 Kahve Arası
Oturum 5: Sekonder Rinoplasti ve Postop Bakım
Oturum Başkanları: Dr. Eksal Kargı, Dr. Burçin Acuner
18:40 - 18:50 Sekonder Rinoplastilerde Otolog Greft ve Fasya Kullanımı Dr. Aret Çerçi Özkan
18:50 - 19:00 Sekonder Rinoplastide Kıkırdak Greftleri Dr. Koray Coşkunfırat
19:00 - 19:10 Sekonder Rinoplastide Kot Greftleri Dr. Şükrü Yazar
   
14 MAYIS 2017, PAZAR
YÜZ ESTETİĞİ KURSU
Oturum 1: Göz Kapağı Estetiği
Oturum Başkanları: Dr. Cemal Şenyuva, Dr. Erhan Eryılmaz
09:00 - 09:15 Üst Blefaroplasti Dr. Akın Yücel
09:15 - 09:30 Blefaroplasti: Kolay ve İyi Yapabilir miyim? Dr. Hüseyin Güner
09:30 - 09:45 Blefaroplastide ABCD Metodum Dr. Cemal Şenyuva
09:45 - 10:00 Transkonjunktival Yaklaşım ile Alt Blefaroplasti Dr. Ozan Bitik
10:00 - 10:15 Transkonjunktival Blefaroplasti Dr. Derya Özçelik
10:15 - 10:30 Alt Gözkapağı - Yanak Bileşkesinin Önemi Dr. Ersoy Konaş
10:30 - 11:00 Kahve Arası
Oturum 2: Orta Yüz Cerrahisi ve Endoskopik Cerrahi
Oturum Başkanları: Dr. İbrahim Vargel, Dr. Kemal Fındıkçıoğlu
11:00 - 11:15 Endoskopik Yüz Estetiği Dr. Erdem Tezel
11:15 - 11:30 Endoskopik Orta Yüz Germe Dr. Erhan Eryılmaz
11:30 - 11:45 Orta Yüz Hacim Augmentasyonu Dr. Erhan Eryılmaz
11:45 - 12:45 Öğle Yemeği
Oturum 3: SMAS Cerrahisi - Yüz Germe – Boyun Germe
Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Bayramiçli, Dr. Cenk Demirdöver
12:45 - 13:00 Yüzde Gözden Düşenler, Gözden Kaçanlar ve Göze Batanlar Dr. Eser Yüksel
13:00 - 13:15 Kısa İzli Yüz Germede Tünelleme ve Lateral Plikasyon Dr. Cemal Şenyuva
13:15 - 13:30 SMAS Plikasyonu Dr. Ali Rıza Öreroğlu
13:30 - 13:45 Facelift: High SMAS Tekniği Dr. Ozan Bitik
13:45 - 14:00 Yüz Gençleştirmeye Total Yaklaşım Prensipleri;
Yüksek SMAS Germe ve Yağ Enjeksiyonunun Birlikte Kullanılması
Dr. İsmail Kuran
14:00 - 14:15 Boyun Germe Dr. Erhan Eryılmaz
14:15 - 14:30 Boyunda Anterior Kesi Endikasyonları, Subplatizmal Plan Uygulamaları Dr. İsmail Kuran
14:30 - 14:45 Genioplasti Dr. Kemal Fındıkçıoğlu
14:45 Kapanış