Bilimsel Program

Untitled Document
BİLİMSEL PROGRAM
7 HAZİRAN 2018, PERŞEMBE
Rinoplasti Kadavra Kursu
08:30-09:30 Kayıt
09:30-09:45 Açılış
TPRECD Başkanı Dr. Akın Yücel
Rinoplasti Kursu Başkanı Dr. Yiğit Tiftikcioğlu
Yüz Estetiği Kursu Başkanı Dr. Cenk Demirdöver
09:45-10:30 Cerrahi Burun Anatomisi Dr. Okan Bilge
10:30-10:45 Kahve Arası
Kadavra Eğitmenleri:
Dr. Akın Yücel, Dr. Cenk Demirdöver, Dr. Ersoy Konaş, Dr. İbrahim Vargel, Dr. Koray Coşkunfırat,
Dr. Mehmet Bayramiçli, Dr. Okan Bilge, Dr. Osman Oymak, Dr. Selahattin Özmen, Dr. Servet Çelik,
Dr. Şakir Ünal, Dr. Şükrü Yazar, Dr. Yiğit Tiftikçioğlu
10:45-12:00 Transkolumellar İnsizyon ve Kolumellar Flebin Kaldırılması
Alt Lateral Kıkırdakların Diseksiyonu
Burun Yumuşak Doku Ligament Diseksiyonu
Üst Lateral Kıkırdakların Septumdan Ayrılması
Dorsal Hump Diseksiyonu – Perikondrioperiost Flebi
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-15:00 Septumda Submukoperikondrial Diseksiyon
Anterior Nazal Spine Diseksiyonu
Kıkırdak Septumda L Destek Korunarak Septal Greft Alınması
Kemik Septuma Müdahale
Kemik Hump Eksizyonu
Orta Hat Osteotomileri: Medial / Medial-oblik
Lateral Osteotomiler: İnternal / Eksternal
Spreader Greft / Spreader Flep Uygulaması
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-17:30 Alar Kıkırdaktan Eksizyon veya Scroll Ligament Korunması
Dom Divizyonu
Burun Ucu Sütürleri: Transdomal / İnterdomal
Tongue-in-Groove Tekniği
Kolumellar Strut Grefti Yerleştirilmesi
Ekstansiyon Grefti Yerleştirme
Lateral Krural Strut Greft Yerleştirilmesi
Burun Ucuna Greft Uygulanmaları
Alar Rezeksiyon
İnsizyonların Kapatılması
17:30-19:30 Saç Ekimi Kursu
  FUE Tekniği ile Saç Ekimi Uygulaması Dr. Derya Özçelik
Dr. Sacit Karademir
FUT Tekniği ile Saç Ekimi Uygulaması Dr. Erdal Tuğsel


8 HAZİRAN 2018, CUMA
Yüz Kadavra Kursu
Kadavra Eğitmenleri:
Dr. Akın Yücel, Dr. Cenk Demirdöver, Dr. Ersoy Konaş, Dr. İbrahim Vargel, Dr. Koray Coşkunfırat,
Dr. Mehmet Bayramiçli, Dr. Okan Bilge, Dr. Osman Oymak, Dr. Selahattin Özmen, Dr. Servet Çelik,
Dr. Şakir Ünal, Dr. Şükrü Yazar, Dr. Yiğit Tiftikçioğlu
08:30-10:15 Anatomi
Yüzün Cerrahi Anatomisi Dr. Servet Çelik
Alın Germe – Kaş Asma
  -Alın ve Temporal Bölge Diseksiyonu
  -Üst ve Alt Gözkapaklarının Diseksiyonu
  -Koronal Kesi
  -Temporal Bölge Diseksiyonu
  -Kaş Asma – Fogli Tekniği
  -Corrugator, Supraorbital ve Supratroklear Sinirlere Ulaşım
10:15-10:45 Kahve arası
10:45-12:30 Üst Blefaroplasti
  -Yağ Pakelerine Ulaşım
  -Lakrimal Bez Diseksiyonu
  -Levator Kas Anatomisi, Levator Plikasyonu
  -Transpalpebral Corrugator Eksizyonu
  -Transpalpebral Browlifting
  -Üst Kapakta Yağ Enjeksiyonu Planları
Alt Blefaroplasti
  -Transkonjunktival Yaklaşım Planları
  -Subsilier Yaklaşım
  -Alt Kapak Yağ Pakeleri
  -Septum Orbitale Onarımı
  -Alt Kapakta Yağ Transpozisyonu
  -Kantal Ligamanlar, Split Kantoplasti
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00 İp ile Askı
  -Orta ve alt yüzde vektörel ip askısı
  -İp askıları ile boyun germe
Orta Yüz Germe
  -Transpalpebral Orta Yüz Diseksiyonu
  -Supraperiosteal ve Subperiosteal Planlar
  -Bichat Yağı Transpozisyonu / Eksizyonu
  -Periosteal Serbestleştirme
Yüz Germe
  -MACS Lift
  -Deri Diseksiyonu
  -SMAS Plikasyonu Teknikleri
  -Mendelson Tekniğinde Diseksiyon Planı
  -High SMAS Yüz Germede Diseksiyon
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-17:00 Boyun Germe ve Boyun Estetiği
  -Submental Yaklaşım
  -Platizma Önü ve Arkası Yağ Dokusu
  -Korse Platizmoplasti
  -Boyun Diseksiyonunda Lateral Platizma Plikasyonu
  -Ceravolo Tekniği ile Boyun Germe
  -Submandibüler Tükrük Bezi
17:00-19:00 Saç Ekimi Kursu
  FUE Tekniği ile Saç Ekimi Uygulaması Dr. Derya Özçelik
Dr. Sacit Karademir
FUT Tekniği ile Saç Ekimi Uygulaması Dr. Erdal Tuğsel


9 HAZİRAN 2018, CUMARTESİ
Rinoplasti Teorik
  Açılış
08:30-09:00 Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün
TPRECD Başkanı Dr. Akın Yücel
Kurs Başkanı Dr. Yiğit Tiftikcioğlu
09:00-09:30 Burun bize ne anlatır: Antropolojik bir bakış Dr. Akın Yücel
09:30-09:50 Kahve arası
  Planlama
  Oturum Başkanı Dr. Tahir Gürler
09:50-10:00 Burnun Fonksiyonel Anatomisi ve Fizyolojisi Dr. İbrahim Vargel
10:00-10:10 Hasta Seçimi ve Planlama Dr. Mehmet Bayramiçli
10:10-10:20 Fotoğraf ve Dokümantasyon Dr. Barış Çakır
10:20-10:30 Bilgisayarlı Analiz Teknikleri ve Demonstrasyon Dr. Tonguç İşken
  Video Cerrahi
10:30-10:40 Primer Rinoplasti: Kişisel Yaklaşımım Dr. Şahin Alagöz
  İnsizyon ve Diseksiyonlar
  Oturum Başkanları Dr. Cüneyt Özek, Dr. Alper Aksoy
10:40-10:50 Kapalı Rinoplasti İnsizyon ve Yaklaşımları Dr. Cihat N. Baran
10:50-11:00 Açık Rinoplastinin Açılışı Dr. Ali Teoman Tellioğlu
11:00-11:10 Yumuşak Doku Diseksiyonu Dr. Ali Teoman Tellioğlu
  Video Cerrahi
11:10-11:20 Primer Rinoplasti: Kişisel Yaklaşımım Dr. Yiğit Tiftikçioğlu
  Hava Yolu ve Kıkırdak Çatı
  Oturum Başkanı Dr. Ufuk Bilkay
11:20-11:30 Septoplasti ve Konkalara Yaklaşım Dr. Sercan Göde
11:30-11:40 Burun Cerrahisinde Endoskopik İşlemler Dr. Sercan Göde
11:40-11:50 Nazal Valf Cerrahisi Dr. Ali Teoman Tellioğlu
  Video Cerrahi
11:50-12:00 Primer Rinoplasti: Kişisel Yaklaşımım Dr. Haldun Kamburoğlu
12:00-13:00 Öğle Yemeği
  Dorsum
  Oturum Başkanları Dr. Eksal Kargı, Dr. Erdal Tuğsel
13:00-13:10 Radiks ve Nazofrontal Açının Kontrolü Dr. Başar Kaya
13:10-13:20 Sekonder ve Tersiyer Rinoplastilerde ÜLK ve Dorsumun Şekillendirilmesi Dr. Fatih Irmak
13:20-13:30 Konvansiyonel Nazal Osteotomiler Dr. İlker Yazıcı
13:30-13:40 Nazal Osteotomiler ve Dorsal Geometri Dr. Ersoy Konaş
13:40-13:50 Lateral Osteotomisiz Rinoplasti: Algoritma Dr. Selahattin Özmen
13:50-14:00 Ultrasonik Testere ve Mikromotor ile Kemik Şekillendirme Dr. Yiğit Tiftikçioğlu
14:00-14:10 Dorsal Estetik Çizgilerin Restorasyonu ve Eğri Burunların Tedavisi Dr. Haldun Kamburoğlu
14:10-14:20 Rinoplastide Palpo-Nazo-Osteotomi Tekniği Dr. Vagif Galender
  Video Cerrahi
14:20-14:30 Primer Rinoplasti: Kişisel Yaklaşımım Dr. Teoman Doğan
  Özel Oturum
  Oturum Başkanı Dr. Akın Yücel
14:30-14:50 Rinoplastide Gelişmem Dr. Onur Erol
14:50-15:10 Kahve Arası
  Nazal Tip
  Oturum Başkanı Dr. Levent Yoleri
15:10-15:20 Açık Rinoplasti İnsizyon ve Diseksiyon Dr. Mithat Akan
15:20-15:30 Burun Ucu Konumunun Ayarlanması Dr. Hakan Şirinoğlu
15:30-15:40 Burun Ucu Dikişleri Dr. Alper Sarı
15:40-15:50 Tip Definisyonu Dr. Barış Çakır
15:50-16:00 Definitif Tip Plasti için Algoritma Dr. Erhan Eryılmaz
  Video Cerrahi
16:00-16:10 Primer Rinoplasti: Kişisel Yaklaşımım Dr. Erhan Eryılmaz
16:10-16:30 Kahve Arası
  Alar Taban ve Çene
  Oturum Başkanı Dr. Yavuz Keçeci
16:30-16:40 Burun Ucu Cerrahisinde Eksternal Valfin Desteklenmesi Dr. Selahattin Özmen
16:40-16:50 Burun Kanadı Küçültülmesi Algoritması Dr. Selahattin Özmen
16:50-17:00 Rinoplasti ile Kombine Orta Yüz Yağ Enjeksiyonları Dr. Semih Bağhaki
17:00-17:10 Rinoplasti ve Mentuma Yağ Enjeksiyonları Dr. İsmail Küçüker
17:10-17:20 Burun ve Komşuları Dr. Eser Yüksel
  Video Cerrahi
17:20-17:30 Primer Rinoplasti: Kişisel Yaklaşımım Dr. Barış Çakır
  Postoperatif Bakım ve Sekonder Rinoplasti
  Oturum Başkanları Dr. Reha Gençosmanoğlu, Dr. Haluk Vayvada
17:30-17:40 Atel, Tampon ve Postoperatif Bakım Dr. Cenk Demirdöver
17:40-17:50 Sekonder Rinoplastiye Yaklaşım Dr. Savaş Serel
17:50-18:00 Sekonder Rinoplastilerde Kıyılmış Kıkırdak ve Fasya Kullanımı Dr. Aret Çerçi Özkan
18:00-18:10 Sekonder Rinoplastide Kıkırdak Greftleri Dr. Koray Coşkunfırat
18:10-18:20 Sekonder Rinoplastide Kot Greftleri Dr. Şükrü Yazar
  Video Cerrahi
18:20-18:30 Primer Rinoplasti: Kişisel Yaklaşımım Dr. Aret Çerçi Özkan
18:30-18:50 Kahve Arası
  Olgu Örnekleri Üzerinden Tartışma
  Moderatör Dr. Selahattin Özmen
18:50-19:30 Dr. Ali Teoman Tellioğlu, Dr. Barış Çakır, Dr. Erhan Eryılmaz, Dr. Haldun Kamburoğlu, Dr. Teoman Doğan, Dr. Yiğit Tiftikçioğlu  


10 HAZİRAN 2018, PAZAR
Yüz Teorik
  Açılış
08:20-08:30 Kurs Başkanı Dr. Cenk Demirdöver
  Alın-Gözkapağı
  Oturum Başkanı Dr. Koray Coşkunfırat
08:30-08:45 Yüzün Fasiyal Anatomisi ve Asıcı Bağları Dr. Gökhan Temiz
08:45-09:00 Browpexy Dr. Mehmet Bayramiçli
09:00-09:15 Üst Blefaroplasti Dr. Adnan Menderes
09:15-09:30 Transkonjunktival Yaklaşım ile Alt Blefaroplasti Dr. Ozan Bitik
09:30-09:45 Alt - Üst Blefaroplasti Dr. Osman Oymak
09:45-10:00 Kaş ile Göz Arası Dr. Eser Yüksel
10:00-10:30 Kahve Arası
  Orta Yüz
  Oturum Başkanı Dr. Adnan Menderes
10:30-10:45 Alt Gözkapağı - Yanak Bileşkesinin Önemi Dr. Ersoy Konaş
10:45-11:00 Kombine Estetik Yüz Cerrahisinde Planlama Dr. Erdem Tezel
11:00-11:15 Subperiosteal Yaklaşımda Teknik Detaylar Dr. Erdem Tezel
11:15-11:30 Endoskopik Orta Yüz Germe Dr. Erhan Eryılmaz
  Özel Oturum
  Oturum Başkanı Dr. Arman Çağdaş
11:30-12:15 Yüz gençleştirmede minimalden majöre uygulamalarım Dr. Onur Erol
12:15-13:15 Öğle Yemeği
  Yüz Germe
  Oturum Başkanı Dr. Ecmel Songür
13:15-13:30 Facelift'te SMAS diseksiyonu Dr. Şakir Ünal
13:30-13:45 Genişletilmiş SMAS Diseksiyonlu Yüz Gençleştirme Dr. Semih Bağhaki
13:45-14:00 Facelift: High SMAS Tekniği Dr. Ozan Bitik
14:00-14:15 Facelift Planları / Teknikleri / Sonuçları Dr. Erhan Eryılmaz
14:15-14:30 Boyun Germe Dr. Erhan Eryılmaz
14:30-14:45 Liposuction ve Platizma-SMAS Flebi ile Boyun Germe Dr. Hakan Şirinoğlu
14:45-15:00 Kahve Arası
  Ek İşlemler
  Oturum Başkanı Dr. İbrahim Vargel
15:00-15:15 Yüz Gençleştirme Yüz Güzelliği ve Cazibe Dr. Reha Gençosmanoğlu
15:15-15:30 Yüz ve Burun Harmonisi Dr. Mehmet Yazar
15:30-15:45 Yüze Yağ ve SVF Uygulamaları Dr. Berfu Babucçu
15:45-16:00 Kepçe Kulak Dr. Zeynep Sevim
16:00-16:15 Genioplasti Dr. Kemal Fındıkçıoğlu
16:15-16:30 Kapanış