Davet Mektubu


Prof.Dr. Tahir Gürler
Kurs Başkanı

Türk Plastik Cerrahi Ailesi’nin Çok Değerli Üyeleri,

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin düzenlediği 7. Rinoplasti kursu bu yıl 9-11 Mayıs 2014 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecektir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nın ev sahipliğini üstlendiği bu kursumuzda sizleri aramızda görmekten çok mutlu olacağız.

Kursumuz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ait Ord. Prof. Dr. Muhittin Erel amfisinde sürdürülecektir. Üniversitemiz bünyesindeki ulusal ve uluslararası üne sahip E.Ü. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma Merkezi (BİTAM) tarafından sağlanan teknik destek ile canlı cerrahilerle süslenmiş görsel yönü kuvvetli ve interaktif bir toplantı hazırladık.

Canlı cerrahi programında ilk gün, genç plastik cerrahların merakla izlemek istedikleri hocalarımızı davet ettik. Kabul ederek bizi onurlandıran Sayın Dr. Fethi Orak ve Sayın Dr. Ayhan Numanoğlu, kapalı teknikle rinoplasti ameliyatları uygulayarak bize bu olanağı sağlayacaklardır. Ayrıca ikinci gün, canlı cerrahi programında çok değerli iki meslekdaşımızdan açık rinoplastiler izleyeceğiz.

İngiltere’den gelen konuğumuz Dr. Lucian Ion, operasyon videoları ve konuşmalarıyla kursumuzu zenginleştirecektir.

Mesleğimizin onuru düşünülmeden tamamen karlılığa dayalı, hastanın müşteri olarak görüldüğü, acımasız bir ortamda sürdürülmesine yol açan piyasa ekonomisi ile hareketle, hekimler ve branşlar arasında haksız rekabetin yaratıldığı günümüz ortamında, bilginin, becerinin ve etik değerlere saygının kazanacağına inancımız sonsuzdur.

Branşımız açısından umudumuzu koruma adına standart, bilimsel, rasyonel ve doğru tıbbi uygulamaların özellikle genç nesle kazandırılması açısından Derneğimiz artan bir çaba içerisindedir. Derneğimizin bize verdiği görevle, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı olarak, bugüne kadarki titizliğimizle, “Hepimizin birbirimizden öğrenecek bir şeyleri var” anlayışıyla hem yeni başlayan hem de tecrübeli cerrahları tatmin edeceğini düşündüğümüz bir program hazırladık.

Ayrıca Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Başhekimliği sayesinde, Üniversitemiz imkânlarıyla düzenlediğimiz bu kursu amatör ruhla hareket etmek adına herhangi bir aracı organizasyon firması kullanmadan gerçekleştirmekteyiz.

Güzel bir İzmir Mayısında bir araya gelebilmek umuduyla saygılarımızı sunarız.

Düzenleme Kurulu adına

Kurs Başkanı
Prof. Dr. Tahir Gürler